Vítejte na stránkách Pivovaru Dašice.

Z archivních materiálů je zřejmé, že pivovar
v Dašicích vznikl ještě v patrimoniálních dobách.
První zmínky o něm jsou již z roku 1507, kdy byl
v majetku pána Viléma z Pernštejna. V roce 1616
byla provedena přestavba pivovaru a její rysy jsou
patrné až do dnešních dnů. Tento rok je považován
za počátek novodobé historie Pivovaru Dašice.
V pivovaru se vařilo pivo ještě ve dvacátých
letech minulého století. Pak však byla
produkce piva postupně zastavena.
Od této doby pivovar pustl a chátral.

V roce 2007 byla započata rozsáhlá
stavební rekonstrukce s cílem obnovit
výrobu piva spolu s poskytováním
hostinských a ubytovacích služeb.

Zveme Vás proto
do našeho restaurantu

Dašické sklepy

Ochutnejte naše piva:
Tradiční světlé
a Tradiční ležák

Rádi Vás uvítáme…